עמליה רוזנבלום

תסריטאים(טלוויזיה וקולנוע), עיתונאים, סופרים ומשוררים.