משה פרימו

הרצאות(מרצים ומנחים), מגישים(טלוויזיה וקולנוע).