ניצן הורוביץ

עיתונאים, מרצים ומנחים, הרצאות(מרצים ומנחים).