עודד שלום

עיתונאים, סופרים ומשוררים, הרצאות(מרצים ומנחים).