תמר איש שלום

עיתונאים, מגישים(טלוויזיה וקולנוע), מנחים.