דדי ברון

במאים(תיאטרון), הרצאות(מרצים ומנחים), מרצים ומנחים.