דנה ויס

עיתונאים, הרצאות(מרצים ומנחים), מגישים(טלוויזיה וקולנוע).