שרי מקובר-בליקוב

הרצאות(מרצים ומנחים), עיתונאים, מרצים ומנחים.