אורי טרייסון

לימודי משחק במגמת תיאטרון עירוני א’

סדנה ביורם לווינשטין

ניסיון:

מסך:

השתתפות בתוכנית “צחוק מהעבודה”

השתתפות בדני הוליווד

סרט גמר סטודנטים בתפקיד “תמר”

השתתפות בסרט “חזרה” של יאיר אשר

פרסומות:

לבזק

לתנובה

the 13th way production

הפקות אופנה

יכולות שירה ונגינה בגיטרה

קישורים:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLVh1hHHh8oOMxO3t3KhsvATxRtWuaDSka

רחוב הנמל 36 תל אביב |ישראל |מיקוד: 635066

טל: 03-5440002 פקס: 03-5449303

meir@kotler.co.il