top of page

גלית ברמן - הרצאות

הרצאתה של גלית נוגעת בשאלות לכאורה כל כך שגורות.

ככל שהופכים בהן הן נדמות מורכבות ומרתקות מאדם לאדם.


במי באמת אנחנו עסוקים?

איפה הכח נמצא ובידי מי?

מה זה אומר ״לחיות את החיים״?

אסטרטגיות, סיפורים, סרטים ודפוסי חשיבה מנהלים אותנו ואנחנו חושבים שזו המציאות.

מה באמת שייך לנו ? ממי ירשנו את זה  ואיך זה בא לידי ביטוי ?

איך מסבירים את הפער בין מה שקורה לי בחוץ למה שמתחולל בי פנימה?


ההרצאה מלווה בסיפורים ובדוגמאות מתוך הפרקטיקה.
ranisaar.jpg
גלית ברמן - הרצאות

גלית ברמן. מייעצת לאנשים בארץ ובעולם מעל 20 שנים, בתחומים שונים מהתחום העסקי והפרטי.

וידאו

bottom of page