ranisaar.jpg

ד"ר רוית גור-לינדנברג - הרצאות

כשהתותחים רועמים המשפט שותק


סיפורם של שבויי צה"ל במצרים במלחמות ישראל-ערב ואי יישומה של אמנת ג'נבה השלישית

סיפורם של שבויי צה"ל במצרים במלחמות ישראל – ערב, השזור בתמצית ההוויה הישראלית, מסופר באופן מרתק ע"י ד"ר רוית גור-לינדנברג ומלווה בסרטים נדירים שהיו חבויים במשך שנים במרתפי הארכיונים.


ההרצאה משלבת בין סיפורה האישי של המרצה, שאביה, גדעון גור, מפקד מוצב "מצמד" (על גדות תעלת סואץ) נפל עם כל חייליו בשבי המצרי במלחמת יום הכיפורים, לבין מחקר הדוקטורט שלה אשר עסק בתנאי השבי של החיילים הישראלים במצרים במלחמות ישראל – ערב ובדק מה היו הגורמים לאי יישומה של אמנת ג'נבה השלישית לגביהם.

בהרצאה הקהל נחשף לפער העמוק הקיים בין קיומו של המשפט ההומניטארי הבינלאומי לבין המציאות הקשה בשבי בעתות מלחמה. פער אשר העלה את הצורך בהטמעת קוד אתי בצבאות ובהתמודדות עם דילמות מוסריות הנוגעות לזכויות האדם וחירותו.


המרצה לוקחת את קהל השומעים אל מסע מרתק במנהרת הזמן, הסיפורים מסופרים בצורה מרגשת כל כך שלא מותירה עין יבשה בקרב הקהל.המרצה: ד"ר רוית גור-לינדנברג כתבה את מחקר הדוקטורט בהנחיית פרופ' אסא כשר, פרופ' אייל זיסר ופרופ' גבי בן דור. בעלת תואר שני במדעי המדינה ותואר ראשון במזרחנות. אוניברסיטת ת"א.