top of page

דר' איתן בלום - מבוא לגזענות הישראלית

"אם תטאטאו את הליכלוך מתחת לשטיח, ביום מן הימים תצא מתוכו מפלצת."

פרידריך ניטשה


"אשכנזים שרמוטות שתישרפו בגיהנום, טפו עליכם. אני גאה על 6 מיליון שנשרפו, גאה!"

איציק זרקא, פעיל ליכוד

ranisaar.jpg
דר' איתן בלום - מבוא לגזענות הישראלית
ד"ר איתן בלום הוא חוקר תרבות ודרמטורג; מרצה במכללת ספיר. מחבר הספר המאלף ופוקח העיניים "ארתור רופין ותכנון התרבות הארצישראלית" (הוצאת רסלינג), המבוסס על עבודת דוקטורט שלו. בניסיונו להבין את המתח בין מה שנקרא מזרחים ואשכנזים ולבדוק את יסודות הגזענות הישראלית, מאיפה זה התחיל. גילה שזה לא אשכנזים נגד מזרחים, אלא זאת סלקציה בתוך העם היהודי. בתוך הפולק היהודי.

קריאה בספרו של בלום מציעה נגיעה בליבה (core) של הציונות ושופכת אור חדש על הרגע שבו הציונות ירדה מהענן והתחילה לקבוע עובדות בשטח. 

חלקה השני של ההרצאה יכלול תיאור של הדגמים המרכזיים בהם הופעל הבידול הגזעני של ה'מזרחי' במרחב התרבותי הישראלי החל משנות החמישים. חלק זה יכלול תיאור של הבידול של ה'מזרחי' באמצעות סלקציה, הרחקה, הסללה מקצועית ורגשית, בכל השדות החברתיים: שוק התעסוקה, הבריאות, הדיור, החינוך, הצבא והאמנות.


החלק האחרון של ההרצאה יתאר את ההשלכות התרבותיות, הפסיכולוגיות והפוליטיות של הבידול של ה'מזרחי' על ה'מזרחים' עצמם, ובאילו דרכים התמודדו עם המרחב התרבותי הגזעני המושרש בתרבות הישראלית.

משך ההרצאה כחמישים דקות, בליווי שקופיות, לאחר ההרצאה ניתן לקיים שיח עם הקהל.


"ארתור רופין ותכנון התרבות הארצישראלית" מאת איתן בלום: פרק לקריאה - ספרים - הארץ (haaretz.co.il)


המטרה: להציל את האשכנזים - עיון - הארץ (haaretz.co.il)
בעבר, כשעלו טענות לאפלייה, נשמעו מייד קולות ממלכתיים שקראו "להחזיר את השד העדתי לבקבוק!", ואולם כיום,  אנו נמצאים במצב בו השד, שהפך זה מכבר למפלצת, מסרב בעקשנות להסתגר בבקבוק, ומאיים לפרק את הלכידות התרבותית הישראלית השברירית מימילא.


בהרצאתו ישאל ד"ר בלום, מה הם מקורות הגזענות  בחברה הישראלית? כיצד התהוו המתחים העדתיים בראשית היישוב הארצישראלי ובעשורים הראשונים של מדינת ישראל? כיצד התמודדו ה'מזרחים' עם הגזענות של החברה הישראלית וכיצד עוצבו בשל כך זהותם התרבותית ועמדתם הפוליטית? מה הם הדרכים להכרה, ריפוי ואיחוי של השסעים העדתיים בישראל והאם הם אפשריים במסגרת הציונות?


כדי לרדת לשורשי הגזענות הישראלית עלינו להבין את מקורותיה בגזענות האירופית של סוף המאה התשעה עשרה, שבה עלתה לראשונה פרדיגמה שבמסגרתה נתפס והוגדר היהודי במונחים גזעיים כנחות ומנוון. חשוב לזכור שייצוג כזה לא היה רק באמנות ובתרבות הפופולארית אלא היה גם נטוע עמוק במדע וברפואה של התקופה. כך למשל, היהודי במאה התשע עשרה שוייך לגזע השחור.


בניית הזהות התרבותית היהודית המודרנית היתה כרוכה באופנים שונים בהפנמת חלק מהסטראוטיפים של התרבויות הדומיננטיות, ההגמוניות, והאנטישמיות במובן ידוע, של אירופה ואמריקה, בנוגע ליהודים. כך, למשל,  ניתן לומר, שהדחייה של השחוריות בחברה הישראלית קשורה באופן הדוק לרצון של היהודים בעת המודרנית להתמערב ולהצטרף לגזע הלבן.

וידאו

מיכאל מירו בשיחה עם ד"ר איתן בלום על צמיחת החברה בישראל ונטיעת הזרעים למשברים העדתיים ולגזענות בתוך החברה היהודית.

bottom of page