ליאור שליין

סטיריקן 


עורך ומגיש התכנית ״גב האומה״ בעשור האחרון.

רחוב הנמל 36 תל אביב |ישראל |מיקוד: 635066

טל: 03-5440002 פקס: 03-5449303

meir@kotler.co.il