top of page

מיכאלה עשת - מפגש אמן

מיכאלה עשת שחקנית תיאטרון, טלוויזיה וקולנוע במפגש מהפנט על:

המבנה הפנימי-נפשי של השחקן
האם זו מתת-אל או גזירת גורל

מה מסתתר מאחורי מה שנראה אטרקטיבי, נוצץ ומלא בהרפתקנות בחיים שהם מחוץ לשגרה מחוץ לחיים שאין בהם נראות והחצנה...?ranisaar.jpg
מיכאלה עשת - מפגש אמן

האם זו מתיקות של החיים? האם יש בחיים כאלו ממשות ומשמעות?
האם ישנה גאולה ביכולת לגלם דמויות או שמא שימוש באשליה כדי לשאת ביתר קלות חיים שיש בהם עייפות ושחיקה.

האם השחקן זקוק לאינטליגנציה ודקות אבחנה ומהו מעשה האומנות האמיתי זה שלא יודעים עליו והוא מסתתר מתחת לזוהר ולזרקורים...

מיכאלה משלבת קטעי מונולוגים של צ'כוב- סוניה מ'הדוד ואניה' ומאשה מ'שלוש אחיות' ודרך פתיחת הדיון סביב המונולוגים אודות נקודות ההשקה בין הדמות המגולמת לבין השחקן בודקת מהו הרווח הנפשי (אם יש כזה) בגילום דמות.וידאו

bottom of page