ranisaar.jpg

סייד קשוע - הרצאות

"שפת אם חורגת"

בהרצאתו מדבר קשוע בעיקר על עבודתו ועל, לפי תפיסתו, המורכבות והמשמעות של להיות אזרח ערבי במדינה יהודית. על היסטוריה, קרבות, נרטיבים, בעיות זהות, התפתחות הכפר הערבי מול העיר היהודית, שפה ושייכות לאומית וכד'.


סייד קשוע תסריטאי, סופר ופובליציסט ערבי-ישראלי. בעבר בעל טור סאטירי במוסף "הארץ" ובשבועון "העיר", חתן פרס ראש הממשלה לסופרים עבריים לשנת 2005 ופרס קוגל לספרות בשנת 2011.

ספריו "ערבים רוקדים", "ויהי בוקר", "גוף שני יחיד" ו"עקוב אחר שינויים" הם רבי מכר שתורגמו למספר שפות. הסדרה המוערכת "עבודה ערבית" אשר יצר עוסקת בצורה הומוריסטית, אך נוקבת, ביחסי ערבים–יהודים בישראל, מבוססת בחלקה על טוריו של קשוע בעיתון הארץ ומזכירה במעט את הביוגרפיה של קשוע עצמו.