top of page

עו"ד אירית רוזנבלום - הרצאות

אירית רוזנבלום עורכת הדין המייסדת והרוח החיה של ארגון משפחה חדשה האישה המובילה את המהפכה האזרחית בתחום חיי ודיני המשפחה. את ארגון משפחה חדשה ייסדה ב-1998, כדי שזה ישמש בית אזרחי להגשים את רעיון הזכות היסודית והפרטית של כל אדם לבנות לעצמו תא משפחתי. הגתה את הרעיון של תעודת הזוגיות– תעודה המקנה מעמד משפטי חוקי לבני זוג החיים יחד ומנהלים משק בית משותף, פתרון אזרחי לנישואין בישראל. כיום מונפקות תעודות הזוגיות לבני זוג, באמצעות ארגון משפחה חדשה.

בשנים האחרונות היא מובילה את קידום הרעיון של ה"צוואה הביולוגית", צוואה שמשאיר אדם לגבי הזכות להמשיך להשתמש באברי הרבייה שלו למען המשכיותו.ranisaar.jpg
עו"ד אירית רוזנבלום - הרצאות

הרצאה בנושא : משפחה היא דינאמיקה של יחסים בין הפרט לזולת – על מהפיכת הזוגיות והמשפחה החדשה

ההרצאה עוסקת בשאלה כיצד עבר התא המשפחתי שינוי כל כך דרמטי ממבנה מסורתי, מונוגמי וקבוע בן 1000-2000 שנה ויותר, לתא משפחתי רב פנים; משפחות חד הוריות, משפחות חד מיניות, בני זוג ידועים בציבור, שותפים להורות שאין ביניהם קשר אינטימי, ילדים הנולדים באמצעות פונדקאות, ילדים שנולדים מתרומות זרע או ביצית וכד'.

אחדים סבורים כי התא המשפחתי עומד בפני סכנה אמיתית, הוא מאבד את יציבותו ומתפרק ואולי מסכן בכך את החברה כולה. בעוד, אחרים חשים חירות מלאה לנוע בין זוגיות אחת לאחרת וחירות מלאה לתזמן את הזוגיות וההורות שלהם ומבחינתם השינוי הוא בלתי נמנע ובעיקר לטובת האדם.

על כל אלה, מתווספות, בשנים האחרונות הטכנולוגיות החדשות בתחום הפריון, אשר מאפשרות יצירת ילדים במעבדות, בבחינת "הינדוס" המשפחה במקום שהיה בלתי אפשרי בעבר. השינויים הללו מעוררים שאלות מוסריות, פילוסופיות, פסיכולוגיות ומשפטיות ואיתם חששות ופחדים עצומים. האם יש לנו את הכלים להתמודד עם השינוי? לאן כל זה מוביל?פירוט;

הסדרי זוגיות מתקדמים וההפרדה הטבעית בין, אהבה, מין ויחסים – ידועים בציבור, בני זוג מאותו מין, נישואי תערובת.

הסדרי הורות מתקדמים ללא תלות במערכות היחסים בין ההורים. שותפות הורית, רב הוריות, הורות בדרך של אימוץ, - הורות באמצעות פונדקאות, שימוש בטכנולוגיות הפריון.

פרקטיקות משפטיות ככלי לעיצוב השינוי – כניסתם של מוצרים משפטיים, המתקשרים עם מבנים בירוקראטיים וחקיקה מיושנת ומתגברים על מחסומי השיטה.

על מה נדבר;

היסטוריה של המשפחה – תיאור המהלך הכרונולוגי של השינוי, כיצד הביאה המהפכה התעשייתית לשינוי תפיסת המשפחה.

פילוסופיה של המשפחה – המעבר מתפיסות דתיות לחילוניות מגישה אובייקטיבית לגישה סובייקטיבית. מדקארט עד ג'וליה קריסטבה ועמנואל לוינס.

דמוגרפיה של המשפחה והיבטים סוציולוגים- שינוי במבנה הפנימי של המשפחה. חברה המשתעבדת לנורמות שלה ואיננה זוכה לחידוש מעמידה עצמה בסכנה, של התפרצות אלימה.

המדע – הטכנולוגיות הרפואיות, מאפשרות לתכנן, ליצור ולתזמן את ההיריון, ההולדה ובית הגידול של כל רך נולד, אלו השפעות תהיינה ל"הנדסת" התא המשפחתי וההורות על עתידנו המשפחתי.

החוק והמשפט – תפקידו של הכלי המשפטי כמשקף מציאות ולא כיוצר מציאות.וידאו

bottom of page