ranisaar.jpg

דקל חייק לוי

לימודים:
2017 שנתיים משחק מול מצלמה ב"טכניקה" ניב רב ואולי שטרנברג
2019-2022 מסלול תלת שנתי בבית הספר "בית צבי"

סרטים קצרים:
2019 "טובי הלוחמים" תפקיד ראשי

תיאטרון:
2022 "ספר הג'ונגל" בתפקיד מוגלי (אשרוב הפקות)

כישורים שונים:
שירה, ריקוד, נגינה בגיטרה, נגינה בפסנתר


שפות

עברית, אנגלית