top of page
assaf.jpg

אסף ענברי

השכלה
תואר שלישי בספרות עברית מאוניברסיטת בר-אילן
תואר שני בספרות כללית מאוניברסיטת תל-אביבניסיון עבודה
2012-2003: מרצה במכללה האקדמית כנרת, עמק הירדן
2012-2008: מרצה במכללת עלמא, תל-אביב
2012: מרצה במרכז בינ"ה, רמת אפעל


מרצה בעיקר בנושאים:
ספרות עברית
תרבות יהודית וישראלית
ציונות
תנועת העבודה
הקיבוץ

פרסומים
1. הרומן "הביתה", הוצאת ידיעות אחרונות, תל אביב 2009

2. "הטנק", הוצאת ידיעות אחרונות, תל אביב 2018

3. מבחר מאמרים מופיע באתר www.inbari.co.il

השכלה
תואר שלישי בספרות עברית מאוניברסיטת בר-אילן
תואר שני בספרות כללית מאוניברסיטת תל-אביבניסיון עבודה
2012-2003: מרצה במכללה האקדמית כנרת, עמק הירדן
2012-2008: מרצה במכללת עלמא, תל-אביב
2012: מרצה במרכז בינ"ה, רמת אפעל


מרצה בעיקר בנושאים:
ספרות עברית
תרבות יהודית וישראלית
ציונות
תנועת העבודה
הקיבוץ

פרסומים
1. הרומן "הביתה", הוצאת ידיעות אחרונות, תל אביב 2009

2. "הטנק", הוצאת ידיעות אחרונות, תל אביב 2018

3. מבחר מאמרים מופיע באתר www.inbari.co.il

bottom of page