top of page

מרב בטיטו - הרצאות והנחיה

מרב בטיטו היא עיתונאית חברתית, וורסטילית במיוחד, יודעת עולם ובעלת יכולת התבטאות גבוהה.

למרב יכולות וידע גבוהים לניהול דיונים בקשת רחבה של נושאים; היסטוריה, מדע, חברה, תרבות, דת, פוליטיקה, מדינה ועוד

מרב כותבת, מסקרת ומרצה על פרשיות בנושאים רבים, לדוגמא:ranisaar.jpg
מרב בטיטו - הרצאות והנחיה

נטושי מרוקו: פרשת הסלקציה ביהדות המגרב בשנות החמישים והשלכותיה על הבעיה המזרחית בישראל.


פרשת קצב: נשיא ראשון בישראל על ספסל הנאשמים: מאחורי הקלעים.


פליטים ומבקשי מקלט בישראל: על התעלמות, שילוב וגירוש.


הון שלטון ועיתון: כלים שלובים או קוים מקבילים? למה חשוב שתהיה לנו עיתונות חופשית?


הוצאת ילדים מרשות הוריהם:של מי הילדים האלה לעזאזל?


מהסלקציה בעלייה של יהדות צפון אפריקה ועד מאבקם הסודי של חוקרי ילדים למען שיפור תנאי העסקתם,


עידן ה:Metoo התמודדות מנקודת המבט התקשורתית


התחקיר העיתונאי: מהאישה שהתלוננה נגד ראש העיר והביאה להדחתו, ועד הדודה של התינוק האתיופי

שנמסר לאימוץ – נדבר על חשיבותו של התחקיר העיתונאי בזירה הדמוקרטית, ועל הזכות האזרחית לבקר את מוסדות השלטון. נדבר קצת על סיכוני המקצוע, אבל גם על נפלאותיו, ואם יהיה זמן מרב תשמח להשיב על שאלות.


עידן הפייק ניוז: שומרת הסף הולכת ונחלשת: על תפקידה של העיתונות הישראלית במאבק על הדמוקרטיה,

בעידן הדיגיטל והפייק ניוז.

הרב פינטו: מאחורי הקלעים של חצר הרב.


האח הגדול: תפקידה של העיתונות כמובילת תרבות.


ארץ נעדרת: הפריפריה בישראל.


מדינת רווחה: על הפרטה, על מדיניות ואובדן ערכים.


פרשת גואל רצון: על נשותיו לפני ואחרי החיים בצילו.


מקומה של האישה בחברה הישראלית: שכר, שוק עבודה, פוליטיקה, צבא, תקשורת


שיוויון מגדרי: נשים וגברים בחברה הישראלית בראי התקשורת, הרצאה מאוד רחבה, מפרשיות שחשפה

וסיקרה וממקומה כאישה.


הטרדות מיניות: הנשים שעלו על המוקד, בראי הסיקור של פרשיות הטרדה מינית.


וידאו

bottom of page