top of page

ענת גפני

תסריטים שהופקו:

2014-20: בלקספייס - דרמת מתח, 8 פרקים, (רשת 13, דרמה טים, Federation) יוצרת ותסריטאית (בשיתוף עם סהר שביט).

2016-21: פילגש – פיצ'ר (למה הפקות), צולם בתמיכת הקרן לקולנוע ישראלי – תסריטאית (בימוי: מעיין ריף) .

תסריטים בפיתוח:

2020-21: כאוס – סדרת דרמה בפיתוח (דרמה טים, Federation) – יוצרת ותסריטאית (בשיתוף עם סהר שביט).

2020-21: פוטבוליסטה – פיצ'ר בפיתוח (יאללה הפקות) – תסריטאית (בשיתוף עם גסטון דרוגר ודרור שאול).

2013-16: חורים בתכנית – קומדיית פשע לילדים – תסריטאית (זוכה תחרות הפיצ'ינג של הפסטיבל לסרטי ילדים ונוער 2013)


ranisaar.jpg
ענת גפני

פרויקטים ועבודות נוספות:

2019-21: אוניברסיטת תל אביב: הוראת קורס תסריטאות למדיה דיגיטלית

2011-2019: אתר מאקו – שידורי קשת: עורכת תוכן וכתבת

2013-14: לכודים בתוך הרשת – דרמה, 12 פרקים (unicorn הפקות) – תסריט וכתיבת דיאלוגים

לימודים אקדמיים:

M.A במחקר תרבות, האוניברסיטה הפתוחה

B.Aבקולנוע, אוניברסיטת תל אביב

וידאו

bottom of page