top of page

שלומי מוסקוביץ

להיות התסריטאי של חייך 

בחירת החלטות בדרך ליצירת חיים אותנטיים


איך בוחרים עם מי לחיות, במה לעסוק, איפה לגור, האם ומתי לעזוב, איך לשנות את חיינו, כיצד לצמוח, להתפתח ולהתחדש בכל גיל ומצב, ובעיקר – איך להפוך את חיינו ליצירה אותנטית, בעלת משמעות, המשקפת את אישיותנו ומאוויינו.

בעוד רוב רובו של העולם שמסביבנו, מדגיש את השיקולים הרציונאליים כאבני הבניין של שביל חיינו, מתוך הנחה ש"קריאה נכונה של המציאות וסימון מטרות מדויק, הם אלו שייקחו אותנו למחוזות חפצנו". 

ranisaar.jpg
שלומי מוסקוביץ

הרי שלימוד והתחקות אחר דרכי ההתהוות של יצירות אמנות מלמדים אותנו על דרכים נסתרות, נרכשות, שבכוחן להוביל אותנו למקומות אותם לא יכולנו אפילו להעלות בדמיוננו. דרכים היוצרות שבילים המותאמים באופן אישי ומובהק לכל אחת ואחד מאיתנו.

מיהו אותו "אני" שהמדריכים הרוחניים ממליצים לנו להקשיב לו ולהתמיד בפיתוחו ואיך זה שדווקא הוא, הקרוב לנו כל כך לכאורה, חומק מאתנו למעשה, פעם אחר פעם. איך מפלסים לעצמנו דרך בתוך עולם מורכב ועתיר גירויים המרעיף עלינו אינפורמציה שכאילו מרחיבה את טווח אפשרויותינו, אך למעשה הופכת אותנו לעבדים.

האם אנחנו יכולים להתייחס לחיינו כאל יצירת אמנות אותנטית המתהווה מתוך שורש נשמתנו ומהי הדרך לממש זאת.שלמה (שלומי) מושקוביץ, מחזאי ותסריטאי עטור פרסים ("זהו-זה", "פרשת השבוע של קופטש", "שבוע" – תיאטרון "הבימה", "כוכב יאיר" תיאטרון הבימה, "הם יורים גם בסוסים" התיאטרון "הקאמרי" ועוד...) שיצירותיו נלמדות באקדמיות בארץ ובעולם, מוביל אותנו למסע מרתק מסעיר ומצחיק, תוך התחקות אחר מסלול חייו וחיי יצירתו, בדרך להבנת תהליך היצירה ויצירת החיים, כמערכת בחירת החלטות המבוססות על בחירה חופשית וחירות נפשית.

וידאו

bottom of page